تبلیغات
عشق و تنهایی - دختر..**

عشق و تنهایی

ساده می گویم عزیزم دل بریدن ساده نیست چشمهای مهربانت را ندیدن ساده نیست

دختـــــــــــــــــــر است دیـــــــگرگاهی دلش میخـــــــــــواهد بهانه های الـــــــــکی بگیرد 

 

به هـــــــــــــــوای آغـــــــــــــــــوش تـــــــــــــو  

 

شــــــــــــانه هــــــــــــــــای تو

 

که بعــــــــــــد تـــــــــــــو آرام

 

خیــــــــلی آرام در گوشــــــــــــش زمــــــــــزمه کنی

 

ببیـــــــــــــــــــن من عاشـــــــــــــــــقتمنوشته شده در جمعه 2 فروردین 1392 ساعت 12:10 ب.ظ توسط shiva alone نظرات |

اخرین مطالب
درد دل
غمگین
درد دل
یه حقیقت ساده......
باز بــــــــــــــــــــاران با ترانه میخورد بر بام خــــــــــانه......
تفاوت عشق و دوستی
مـــ ـ ـ ـ ـخاطــ ـ ـ ـب خـــ ـ ـ ـاص
درست و انسانی زندگی کنیم
دلتنگ..
سخته..
عشق بازی
فقط به خاطر تو..
ادعا-از رضا صادقی
غیر ِ منتظره
تنهایی من