تبلیغات
عشق و تنهایی - مثه من

عشق و تنهایی

ساده می گویم عزیزم دل بریدن ساده نیست چشمهای مهربانت را ندیدن ساده نیست

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند ...
حرف نمیزنند ... 
راه می روند ... 
نفس میکشند ...
ولی چیزی حس نمیکنند !
فقط فکر میکنند و
فکر میکنند و
فکر میکنند......نوشته شده در شنبه 24 فروردین 1392 ساعت 01:13 ق.ظ توسط mojtaba نظرات |

اخرین مطالب
درد دل
غمگین
درد دل
یه حقیقت ساده......
باز بــــــــــــــــــــاران با ترانه میخورد بر بام خــــــــــانه......
تفاوت عشق و دوستی
مـــ ـ ـ ـ ـخاطــ ـ ـ ـب خـــ ـ ـ ـاص
درست و انسانی زندگی کنیم
دلتنگ..
سخته..
عشق بازی
فقط به خاطر تو..
ادعا-از رضا صادقی
غیر ِ منتظره
تنهایی من